Jak se stát členem Koalice

Popis procesu registrace

  1. Stáhněte si soubor s deklarací, deklaraci vytiskněte, podepište a naskenujte
  2. Vyplňte přihlášku. Její součástí bude i soubor s podepsanou deklarací
  3. O procesu schvalování vaší žádosti o členství vás budeme průběžně informovat

Jak se stát podporovatelem Koalice

Koalice pro transparentní podnikání je otevřená také těm, kteří mají zájem na zlepšení transparentnosti v České Republice, podporují cíle  a principy Koalice, ale nechtějí se stát přímo jejím členem.

Takovýmto zájemcům nabízíme stát se Podporovatelem Koalice. Statut Podporovatele znamená, že se hlásí k poslání a cílům Koalice, ale nemají plné členství se souvisejícím právy a povinnostmi. Chcete se stát podporovatelem Koalice?

Chcete se stát podporovatelem Koalice? Kontaktujte nás.

Web spravuje Oživení, o. s.