Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o.
Adresa Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
25657704
Datum podpisu deklarace  

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.evobus.cz

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Alžběta Kahounová, Local compliance manager
Email alzbeta.kahounova@remove-this.daimler.com
Telefon 733 627 616

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.