Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
Adresa F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
25733591
Datum podpisu deklarace 28. březen 2014

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.eon.cz

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Vladimíra Marsová, Business Compliance Officer
Email vladimira.marsova@remove-this.eon.cz
Telefon

Popis společnosti

Energetická skupina E.ON patří k největším soukromým energetickým společnostem na světě. Naše obchodování zahrnuje celý řetězec tvorby hodnoty od těžby plynu, popřípadě od výroby elektřiny až po přepravní a distribuční sítě. Na českém trhu působí skupina E.ON od roku 1998. Dodává elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobuje více než 110.000 zákazníků, převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Součástí skupiny E.ON jsou společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Servisní, s.r.o. a E.ON Trend s.r.o.

 

Podmínky našeho světa se v posledních letech velmi rychle mění. Energetická skupina E.ON tyto změny přijímá jako výzvu a nové podmínky aktivně spoluutváří. Tvorba zisku není to jediné, čím se zabýváme – společenská odpovědnost firmy je důležitým prvkem naší podnikatelské činnosti. Jedním z jejích projevů je důraz na odpovědné vedení firmy, které zajišťuje prosazení myšlenek odpovědného chování, spočívající v transparentnosti, otevřenosti, poctivosti a kontrolovatelnosti ze strany veřejnosti a státních orgánů.

 

Jedním z pilířů odpovědného vedení firmy v energetické skupině E.ON je Etický kodex, který je platný v rámci celého koncernu. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vychází z hodnot a principů firmy a vymezují standard našeho každodenního jednání.

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.