Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o.
Adresa K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové
27489698
Datum podpisu deklarace 25. červenec 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.centrumandragogiky.cz/
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Ing. Petra Michaličková
Email petra@remove-this.centrumandragogiky.cz
Telefon

Popis společnosti

Komplexní služby ve vzdělávání, poradenství a rozvoji dospělých, firemní vzdělávání, rozvojové a tréninkové programy, Global skills®, assessment a development centra, nábor a výběr, personalistika, management kvality a optimalizace procesů, řízení lidských zdrojů, řízení a image firmy. Navrhujeme a realizujeme řešení na míru a to i ve specifických oblastech jako např. veřejná správa, sociální oblast, zdravotnictví, školství, hotelnictví a cestovní ruch, slaďování práce a soukromí, 50+ anebo nezisková sféra. Servis při přípravě a řízení projektů financovaných z fondů EU - dotační management. Realizace celé řady vlastních projektů. V neposlední řadě pak i vzdělávací programy certifikované ze strany MPSV, MŠMT, MV, MZ.

Vyjádření zástupce společnosti

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. je vzdělávací a poradenskou institucí a jako taková se dlouhodobě zabývá mimo jiné i problematikou ETIKY aplikované do každodenní praxe. Nejen, že sami svým jednáním a postoji usilujeme o důsledné naplňování etických principů (již 3x udělilo Etické Fórum České republiky na základě provedeného etického auditu společnosti Centrum andragogiky, s.r.o. - čestný titul Podnik FAIR PLAY, což je nejvyšší možné ocenění v této oblasti), ale i svým zákazníkům a celé odborné i laické veřejnosti se snažíme zpřístupňovat a dedogmatizovat podstatu a duševní, duchovní i materiální výhodnost přijmutí a striktního uplatňování etických hodnot napříč všemi obory a typy mezilidského jednání. 

Etické chování považujeme nejen za cíl, ale i za cestu samotnou a za obsah i formu zároveň. Proto nás velice mrzí, když se stále setkáváme se subjekty, které si sami určují svá pravidla, co je etické a co už není a jejich rozlišovací schopnost se často pohybuje pouze na úrovni, co je zákonné (i když často na hraně či za hranou), a co už zákonné není.

Jelikož se s takovými a dalšími jinými formami absence etiky setkáváme ještě stále příliš často, uvítali jsme vznik platformy pro transparentní podnikání a stali se i signatáři Etického kodexu iniciovaného touto koalicí. Proto také byl náš podpis Etického kodexu přirozeným krokem k naplňování této v současnosti tak aktuální vize.

Tématem roku 2012 je CSR – společenská odpovědnost firem. Tímto programem společnost Centrum andragogiky, s.r.o. plynule navazuje na předchozí roky, kdy ústředními tématy byly již zmíněná etika a loajalita. Tak jak je tomu u nás dobrým zvykem, chceme podpořit nejen téma samotné, ale i všechny firmy a organizace, které pomáhají zlepšit kvalitu života uvnitř firmy i ve svém okolí a hlásí se mimo klíčového úkolu vytvářet zisk i k sociálním a enviromentálním potřebám lidské společnosti. Chceme nejen poskytnout nové nástroje, metody a inspiraci subjektům, které v oblasti CSR nejsou žádnými nováčky, ale současně chceme podpořit i ty, kteří se společenskou odpovědností teprve začínají a také celou řadu subjektů, které již dávno CSR aplikují, ale ani nevědí, že se to tak jmenuje, že to má nějaká pravidla, a že touto pozitivní a vysoce potřebnou činností mohou i něco získat nazpět (a to nejen prostřednictvím daňových úspor). Připravili jsme ucelený komplex diskusních akcí (kulaté stoly, diskusní fóra a konference) a odborných kurzů, do kterých problematiku CSR implementujeme anebo na ní přímo stavíme.

Marie Jírů, majitelka společnosti

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.