Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Deloitte Advisory s.r.o.
Adresa Karolinská 654/2 Praha 8 180 00
27582167
Datum podpisu deklarace 11. září 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.deloitte.cz
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Jan Kněžínek
Email
Telefon

Popis společnosti

Společnost Deloitte svým klientům poskytuje přidanou hodnotu prostřednictvím celosvětové sítě odborníků, kteří disponují bohatými znalostmi a zkušenostmi pokrývajícími široké spektrum odvětví.

V co věříme

  • V poskytování vynikajících služeb klientům
  • Ve vzájemnou odpovědnost a oddanost
  • V čestnost a bezúhonnost
  • V sílu plynoucí z různých kultur

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.