Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost KPMG Česká republika, s.r.o.
Adresa Pobřežní 1a , 186 00 Praha 8
00553115
Datum podpisu deklarace 9. srpen 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.kpmg.com/cz/cs/
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Monika Hencová, Markets Senior Manager
Email mhencova@remove-this.kpmg.cz
Telefon 222 123 485

Popis společnosti

KPMG Česká republika od roku 1990 podporuje růst významných společností a tím i celé české ekonomiky. Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytuje stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice zaměstnáváme přes 900 odborníků a tím se řadíme mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáháme zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen u nás, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 174 tisíc expertů, kteří působí ve 155 státech světa.

Vyjádření zástupce společnosti

Přijatá Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek považuji za pozitivní posun v současném úsilí o zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v České republice. Vždy jsme postupovali v souladu s etickým kodexem KPMG a jsme připraveni dohodnutá doporučení plně aplikovat.

Jan Žůrek, řídící partner

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.