Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Siemens, s.r.o.
Adresa Siemensova 1, 155 00 Praha 13
00268577
Datum podpisu deklarace 26. červen 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.siemens.com/entry/cz/cz/
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Andreas Erfurth, Regional Compliance Officer
Email andreas.erfurth@remove-this.siemens.com
Telefon

Popis společnosti

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 121 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří více než 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2010/2011 (říjen-září) obrat 32 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 19,5 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které generují 40 % jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2010/2011 dosáhl Siemens obratu 73,5 miliard EUR s čistým ziskem 7 miliard EUR a zaměstnával zhruba 360 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na www.siemens.cz a www.siemens.com.

 

Vyjádření zástupce společnosti

Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí podílet obě strany – stát jako zadavatel a firmy jako uchazeči. Je proto velmi důležité, že domácí i nadnárodní společnosti působící v České republice chtějí tuto věc aktivně řešit. Pouze upozorňovat na problémy a čekat, že stát sám vše vyřeší, nestačí.

Sepsání kodexu je prvním krokem na cestě k transparentním tendrům. Dalším krokem je novela zákona o veřejných zakázkách. Nejdůležitější je ale celková změna podnikatelské kultury v naší zemi. A kdo jiný by se měl o to začít snažit, než velké společnosti. Proto jsme založili Koalici pro transparentní podnikání, která je otevřena všem firmám, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice

 

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.