Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost DC VISION, s.r.o.
Adresa Hybernská 1009/24, Praha 1
25366254
Datum podpisu deklarace 1. srpen 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.dcvision.cz/
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Libor Witassek
Email
Telefon

Popis společnosti

DC VISION je česká poradenská firma s mezinárodní působností poskytující manažerské poradenství a trénink globálním i evropským klientům.

 

Naší ambicí je být absolutně nejlepšími v podpoře organizací dosáhnout strategických změn.

Pro účely dosažení měřitelných dopadů změn kombinujeme nástroje průmyslového inženýrství

a expertízu v oblasti modelů lidského chování.

 

To je důvodem proč dynamicky rosteme společně

s našimi klienty a partnery na celém světě. Přinášíme měřitelné změny, proto na měření záleží!

Vyjádření zástupce společnosti

Společnost DC VISION je členem mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe, e.V. se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy, poskytující služby vrcholovým manažerům v oblasti řízení změn. Po 15 letech podnikání jsme se konečně propracovali do situace, kdy naši manažerští konzultanti jsou respektovanými poradci evropských i globálních manažerů a je pro nás naprostou nutností uznávat mezinárodně platné etické standardy, standardy sociální i ekologické odpovědnosti.

 

Je velmi nepříjemné slyšet od zahraničních manažerů negativní poznámky o korupci v České republice a je velmi obtížné vysvětlovat, že ač jsme českým podnikatelským subjektem, nemáme s korupcí v ČR nic společného. Zároveň jsme přesvědčeni, že má česká ekonomika na to, aby navázala na historické tradice První republiky a byla mezi 10 nejvyspělejšími zeměmi světa. K tomu je ale potřeba, aby veškeré zdroje, včetně těch veřejných, byly využívány efektivně, aby je nerozkrádali ti méně- nebo spíše všehoschopní, kteří se ve svobodné tržní soutěži nejsou schopni uživit jinak, než podvodem.

 

Vedení a zaměstnanci společnosti DC VISION se právě proto připojují k iniciativě Koalice za transparentní podnikání a podporuje Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky z důvodu snahy zlepšit podnikatelské prostředí v České republice.

 

Ing. Libor Witassek, MBA, jednatel

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.