Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Ernst & Young, s.r.o.
Adresa Na Florenci 2116/15 , 110 00 Praha 1 - Nové Město
26705338
Datum podpisu deklarace 30. červenec 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.ey.com/
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Helena Sladkovská
Email Helena.Sladkovska@remove-this.cz.ey.com
Telefon

Popis společnosti

EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Byli jsme jednou z prvních poradenských firem, které otevřely své kanceláře ve střední a východní Evropě. V České republice poskytujeme služby již od roku 1991. V současnosti máme již více než 700 zaměstnanců, kteří pracují v našich kancelářích v Praze, Brně a Ostravě. V České republice poskytujeme poradenské služby více než čtyřem stovkám předních českých i mezinárodních společností. Poskytujeme služby 20 podnikům figurujícím v žebříčku Top 30 společností a rovněž všem pěti nejvýznamnějším bankám působícím v České republice. EY v České republice nabízí klientům poradenské služby, které se opírají o dokonalou znalost domácího prostředí znásobenou mezinárodními zkušenostmi našich zahraničních a českých odborníků.

 

 

Vyjádření zástupce společnosti

Korupce je obrovský problém české ekonomiky, vítáme proto každou aktivitu, která přispěje k jeho řešení. Podpisem Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky potvrzujeme, že EY má zájem na zlepšení podmínek pro podnikání v České republice a hlásíme se k transparentnímu přístupu k zadávání veřejných zakázek. Uvědomujeme si, že současný systém zatím nestačí na odhalování a trestání případů korupce. Už nechceme jen nečinně přihlížet, ale v rámci našich možností chceme přispět k zprůhlednění výběrových řízení. Věříme, že tato iniciativa napomůže vyšší transparentnosti veřejných zakázek alespoň do doby, než vstoupí v platnost účinná novela zákona o veřejných zakázkách.

 

Magdalena Soucek, Country Managing Partner

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.