Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Raiffeisenbank a.s.
Adresa Hvězdova 1716/2b , 140 78 Praha 4
49240901
Datum podpisu deklarace 9. srpen 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: www.rb.cz
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Čestmír Ondrůšek
Email cestmir.ondrusek@remove-this.rb.cz
Telefon

Popis společnosti

Raiffeisenbank a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České republice. Nabízí široké spektrum služeb pro soukromé i podnikové klienty. Její dynamický rozvoj se odráží také v celé řadě ocenění a celkovému růstu aktiv. Pokračující dynamický růst banky potvrdila celá řada ocenění. V nejprestižnější domácí anketě MasterCard Banka roku získala Raiffeisenbank opakovaně titul "Nejdynamičtější banka roku". Mezi nejlepšími účty roku bývá často vyhlášeno eKonto. V roce 2008 Raiffeisenbank zvítězila v hlavní kategorii Banka roku a dál se pravidelně umísťuje na předních příčkách. V soutěži Zlatá koruna banka získává tradičně přední místa zejména v kategoriích přímé bankovnictví, hypotéka a podnikatelský účet.


Majoritním akcionářem Raiffeisenbank je s 75 procenty rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI), dalším akcionářem je pak RB Prag-Beteiligungs GmbH, která drží 25 procent.

Vyjádření zástupce společnosti

"Raiffeisenbank přistupuje k Platformě jako první mezi bankami. Přistoupení je v souladu s naší vizí, v rámci které podporujeme veřejné aktivity a zejména s našimi hodnotami, mezi kterými je i čestnost, tedy odmítnutí jakýchkoliv korupčních praktik."

Lubor Žalman, generální ředitel

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.