Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Skanska a.s.
Adresa Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
26271303
Datum podpisu deklarace 21. listopad 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.skanska.cz
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Dana Hrdinová, Senior Executive Assistant
Email dana.hrdinova@remove-this.skanska.cz
Telefon +420 267 095 263

Popis společnosti

Skupinu Skanska tvoří od začátku roku 2010 společnost Skanska a.s., která se dělí na pět divizí: Pozemní stavitelství, Silniční stavitelství, Železniční stavitelství, Betonové konstrukce, Skanska Reality a dále její dceřiné společnosti v České a Slovenské republice.

Předmětem podnikání skupiny je stavební činnost. Provádíme dopravní, občanské, bytové, inženýrské a průmyslové stavby; dále development a Facility Management.

V oblasti pozemního stavitelství stavíme bytové komplexy, občanské, průmyslové, inženýrské a ekologické stavby.

Vyjádření zástupce společnosti

Platforma pro transparentní veřejné zakázky koresponduje s naší vizí podnikat v prostředí, ve kterém rozhoduje cena, kvalita, rychlost a další standardní parametry svobodného podnikání bez postranních vlivů. Vítám, že tato iniciativa byla vyvolána zdola, ze strany nás – dodavatelů výkonů pro státní a veřejnou zprávu, jejichž velikost a význam je pro ekonomiku České republiky nezanedbatelný. Fakt, že se do ní v krátké době zapojily nejen desítky podnikatelských subjektů, ale také profesních organizací a dalších institucí, mne naplňuje optimismem.

Dan Ťok, generální ředitel

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.