Seznam členů Koalice

Zpět

Informace o společnosti

Společnost Oživení, o. s.
Adresa Muchova 13, 160 00 Praha 6
67365353
Datum podpisu deklarace 26. červen 2012

Deklarace člena

Dodavatel zaručuje, že v průběhu zadání a realizace každé veřejné zakázky jednal v souladu s českým právním řádem a principy popsanými v Deklaraci Koalice pro transparentní podnikání a že není majetkově propojen se zadavatelem, pracovněprávně propojen se zaměstnancem zadavatele, ani neexistuje jiná příčina pro možný střet zájmů na straně člena Koalice.
Soubor s deklarací  Deklarace člena
Odkaz na profil člena na stránkách vsechnyzakazky.cz
Výčet zakázek má informativní charakter. Využijte funkce vyhledávání k získání úplného přehledu o veřejných zakázkách vybraného dodavatele vzhledem k možným nepřesnostem v názvu dodavatele, které jsou zaneseny do oficiálního věstníku veřejných zakázek ISVZUS.

Odkazy

Web: http://www.oziveni.cz
  Další informace o transparentním podnikání na stránkách člena

Kontaktní osoba

Jméno a funkce Martin Kameník, předseda sdružení
Email martin.kamenik@remove-this.oziveni.cz
Telefon

Popis společnosti

Jsme nevládní neziskovou organizací prosazující principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.

Občanské sdružení Oživení vzniklo v roce 1997. Od počátku se věnuje propagaci a rozvoji udržitelné dopravy. Od roku 1999 se zabývá také systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru. V této oblasti se věnujeme monitorování případů střetu zájmů a korupce a následně informování veřejnosti, přípravě systémových opatření včetně ovlivňování legislativy, a v neposlední řadě šíření protikorupčního know-how.

Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života

Vyjádření zástupce společnosti

"Korupce v soukromé sféře je v české společnosti dlouhodobě přehlížené téma. Vznik koalice a postoj soukromoprávních subjektů, jenž se otevřeně hlásí k základním etickým principům, považujeme za významný signál a snahu se ze zakořeněných zlozvyků všimného, promyšlených kartelových dohod či neakceptovatelného lobbingu osvobodit."

Martin Kameník, předseda

 

Zpět

Web spravuje Oživení, o. s.