Deklarace člena Koalice pro transparentní podnikání

Cílem Deklarace je podpora sdílených společenských hodnot členů koalice, jejich prosazování a získávání nových členů k prosazování protikorupčních opatření. Zaměřuje se na rozvíjení efektivních postupů omezování korupce, demonstrování závazku neposkytovat a nepřijímat úplatky a zvyšování transparentnosti. Veřejným přihlášením se k Deklaraci a jejímu prosazování získává podnikatel také konkurenční výhodu prostřednictvím pozitivního obrazu u veřejnosti. Prosazováním transparentnosti a omezením korupce přispívá i k celkovému zlepšení podnikatelského prostředí.

Podepsaná Deklarace členem Koalice je zveřejněna v seznamu členů.

Monitoring členů Koalice pro transparentní podnikání

Nezávislý monitor, kterého určuje shromáždění Koalice, kontroluje pravidelně plnění Deklarace a informuje o tom shromáždění Koalice. Monitorem je občanské sdružení Oživení, o.s.

Člen Koalice umožní Monitorovi nahlédnout do svého interního systému pravidel boje proti nekalé soutěži, korupci a podvodům. Monitoring členů Koalice upravuje Statut.

Statut

Změnou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. dubna 2012 byla zavedena některá opatření pro zvýšení transparentnosti veřejných zakázek. Na základě této změny rozhodla Koalice pro transparentní podnikání (dále jen „Koalice“) upravit své vlastní cíle a opatření, která byla součástí Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky ze dne 11. ledna 2011 (dále jen „Doporučení“). Své nové cíle a opatření stanoví Koalice novou deklarací a tímto upraveným Statutem.

Web spravuje Oživení, o. s.