27.5.2017

Pomáháme vzdělávat.

Odborníci ze společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. seznámili koncem května studenty MBA programu Vysoké školy ekonomické v Praze s optimálním nastavením Compliance programu ve firmách. Během přednášky v rámci bloku „Obchodní etiky“ (Business Ethics) se tak posluchači z řad odborné i laické veřejnosti dozvěděli nejen o preventivní činnosti v oblasti korupce a nedodržování etiky v podnikání, ale vyslechli si i konkrétní příklady porušení compliance pravidel v praxi a možných rizik.

Koalice pro transparentní podnikání se i nadále hodlá podílet na výuce v rámci podobných vzdělávacích programů, protože chce i prostřednictvím vzdělávání přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí v tuzemsku.

Zveme Vás na další seminář: Obchodní partner a zaměstnanec. Kamarád nebo nepřítel?

14.11.2016 Dne 29.11.2016 chystáme seminář zaměřený na interní směrnice firem, ve kterém se dozvíte praktické návody, jak se vyhnout trestní odpovědnosti a bankrotu.[více]

Pozvánka na seminář v oblasti etického podnikání.

3.10.2016 11. října 2016 chystáme další z cyklu vzdělávacích a diskusních seminářů s názvem Obchodní partner a zaměstnanec: kamarád nebo nepřítel II.?[více]

Pomáháme vzdělávat

21.4.2016 Vysoká škola ekonomická zařazuje do svého mezinárodního MBA programu blok týkající se Corporate Governance a Business Ethics, v rámci kterého seznámili zástupci E.ON Česká republika, s.r.o. v březnu tohoto roku odbornou i laickou veřejnost s realizací Compliance programu v této společnosti. Posluchači se tak měli šanci dozvědět bližší informace například o Etickém kodexu, preventivní činnosti...[více]

Koalice vyzývá k přijetí zákona o registru smluv.

10.6.2015 Koalice pro transparentní podnikání oslovila zástupce koaličních stran s výzvou k přijetí stále odkládaného zákona o registru smluv, jehož smyslem je zvýšit transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. [více]

Koalice se zapojuje do vzdělávání studentů a podnikatelů.

13.5.2015 Koalice pro transparentní podnikání aktivně začala vzdělávat skupiny studentů a podnikatelů ohledně etického přístupu v zaměstnání. [více]

Zobrazeny výsledky 1 až 5 z 33

Web spravuje Oživení, o. s.