Pomáháme vzdělávat

21.04.2016

Vysoká škola ekonomická zařazuje do svého mezinárodního MBA programu blok týkající se Corporate Governance a Business Ethics, v rámci kterého seznámili zástupci E.ON Česká republika, s.r.o. v březnu tohoto roku odbornou i laickou veřejnost s realizací Compliance programu v této společnosti. Posluchači se tak měli šanci dozvědět bližší informace například o Etickém kodexu, preventivní činnosti v oblasti korupce, výběru zprostředkovatelů a mnoha dalších tématech. Koalice pro transparentní podnikání se hodlá i nadále podílet na výuce v rámci podobných vzdělávacích programů, neboť i prostřednictvím vzdělání můžeme přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí.                


Web spravuje Oživení, o. s.