O Koalici

Koalice pro transparentní podnikání je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje společnosti napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílela se na přípravě podstatné novely zákona o veřejných zakázkách účinné od 1.4.2012.

„Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí podílet obě strany – stát jako zadavatel a firmy jako uchazeči. Je proto velmi důležité, že domácí i nadnárodní společnosti působící v České republice chtějí tuto věc aktivně řešit. Pouze upozorňovat na problémy a čekat, že stát sám vše vyřeší, nestačí,“ shrnul důvody vzniku Koalice pro transparentní podnikání Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens Česká republika.

Více o historii a vzniku Koalice pro transparentní podnikání se dozvíte zde.

Web spravuje Oživení, o. s.