Naši členové

1 2
 • Ernst & Young, s.r.o.
Korupce je obrovský problém české ekonomiky, 
vítáme proto každou aktivitu, která přispěje k jeho řešení. EY má zájem na zlepšení podmínek pro podnikání v ČR. Hlásíme se k transparentnímu přístupu k zadávání veřejných zakázek. Už nechceme jen nečinně přihlížet, ale v rámci
 našich možností chceme přispět k zprůhlednění výběrových řízení. 

Magdalena Soucek, Country Managing Partner

  Ernst & Young, s.r.o.

  Korupce je obrovský problém české ekonomiky, vítáme proto každou aktivitu, která přispěje k jeho řešení. EY má zájem na zlepšení podmínek pro podnikání v ČR. Hlásíme se k transparentnímu přístupu k zadávání veřejných zakázek. Už nechceme jen nečinně přihlížet, ale v rámci našich možností chceme přispět k zprůhlednění výběrových řízení. 

  Magdalena Soucek, Country Managing Partner

 • KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.Knorr Bremse je celosvětovým předním dodavatelem brzdových a řídících systémů pro užitková vozidla a poskytuje dodávky všem velkým výrobcům užitkových vozidel po celém světě. S výrobními, odbytovými a servisními lokalitami je divize Systémy pro užitková vozidla zastoupena ve více než 20 zemích po celé zeměkouli.

  KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

  Knorr Bremse je celosvětovým předním dodavatelem brzdových a řídících systémů pro užitková vozidla a poskytuje dodávky všem velkým výrobcům užitkových vozidel po celém světě. S výrobními, odbytovými a servisními lokalitami je divize Systémy pro užitková vozidla zastoupena ve více než 20 zemích po celé zeměkouli.

 • Siemens, s.r.o.
Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí 
podílet obě strany – stát jako zadavatel a firmy jako uchazeči. Je velmi důležité, že domácí i nadnárodní společnosti působící v ČR chtějí tuto věc aktivně řešit. Proto jsme založili Koalici pro transparentní podnikání, 
která je otevřena všem firmám, které sdílejí stejné etické hodnoty a 
chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí 
nejen v oblasti veřejných zakázek.

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR

  Siemens, s.r.o.

  Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí podílet obě strany – stát jako zadavatel a firmy jako uchazeči. Je velmi důležité, že domácí i nadnárodní společnosti působící v ČR chtějí tuto věc aktivně řešit. Proto jsme založili Koalici pro transparentní podnikání, která je otevřena všem firmám, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

  Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR

 • Oživení, o.s.Korupce v soukromé sféře je v české společnosti dlouhodobě přehlížené téma. Vznik koalice a postoj soukromoprávních subjektů, jenž se otevřeně hlásí k základním etickým principům, považujeme za významný signál a snahu se ze zakořeněných zlozvyků všimného, promyšlených kartelových dohod či neakceptovatelného lobbingu osvobodit. Štěpán Rattay, předseda

  Oživení, o.s.

  Korupce v soukromé sféře je v české společnosti dlouhodobě přehlížené téma. Vznik koalice a postoj soukromoprávních subjektů, jenž se otevřeně hlásí k základním etickým principům, považujeme za významný signál a snahu se ze zakořeněných zlozvyků všimného, promyšlených kartelových dohod či neakceptovatelného lobbingu osvobodit.

  Štěpán Rattay, předseda

 • KPMG Česká republika, s.r.o.Přijatá Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek považuji za pozitivní posun v současném úsilí o zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v České republice. Vždy jsme postupovali v souladu s etickým kodexem KPMG a jsme připraveni dohodnutá doporučení plně aplikovat.Jan Žůrek, Managing Partner

  KPMG Česká republika, s.r.o.

  Přijatá Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek považuji za pozitivní posun v současném úsilí o zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v České republice. Vždy jsme postupovali v souladu s etickým kodexem KPMG a jsme připraveni dohodnutá doporučení plně aplikovat.

  Jan Žůrek, Managing Partner

 • Centrum andragogiky, s.r.o.Etické chování považujeme nejen za cíl, ale i za cestu samotnou a za 
obsah i formu zároveň. Proto nás velice mrzí, když se stále setkáváme se
 subjekty, které si sami určují svá pravidla, co je etické a co už není a
 jejich rozlišovací schopnost se často pohybuje pouze na úrovni, co je 
zákonné (i když často na hraně či za hranou), a co už zákonné není.Marie Jírů, majitelka společnosti

  Centrum andragogiky, s.r.o.

  Etické chování považujeme nejen za cíl, ale i za cestu samotnou a za obsah i formu zároveň. Proto nás velice mrzí, když se stále setkáváme se subjekty, které si sami určují svá pravidla, co je etické a co už není a jejich rozlišovací schopnost se často pohybuje pouze na úrovni, co je zákonné (i když často na hraně či za hranou), a co už zákonné není.

  Marie Jírů, majitelka společnosti

 • Veletrhy Brno, a.s.Dosažená úroveň transparentnosti a „fairovosti“ veřejných zakázek svědčí o vyspělosti země, její státní správy a obchodního prostředí. Všichni víme, že nejvyspělejší země vykazují i nejnižší míru korupce a vysokou transparentnost v zadávání veřejných zakázek. Máme zájem na solidním postupu a objektivním vyhodnocování nabídek v oblasti veřejných zakázek. Máme zájem na kultivaci podnikatelského prostředí.  Jiří Kuliš, generální ředitel

  Veletrhy Brno, a.s.

  Dosažená úroveň transparentnosti a „fairovosti“ veřejných zakázek svědčí o vyspělosti země, její státní správy a obchodního prostředí. Všichni víme, že nejvyspělejší země vykazují i nejnižší míru korupce a vysokou transparentnost v zadávání veřejných zakázek. Máme zájem na solidním postupu a objektivním vyhodnocování nabídek v oblasti veřejných zakázek. Máme zájem na kultivaci podnikatelského prostředí. 

  Jiří Kuliš, generální ředitel

 • DC Vision, s.r.o. Po 15 letech podnikání jsou naši manažerští konzultanti respektovanými poradci evropských i globálních manažerů. Uznávat mezinárodně platné etické standardy, standardy sociální i ekologické odpovědnosti je pro nás nutností. Je potřeba, aby veškeré zdroje, včetně těch veřejných, byly využívány efektivně, aby je nerozkrádali ti méně nebo spíše všehoschopní, kteří se ve svobodné tržní soutěži nejsou schopni uživit jinak, než podvodem. Ing. Libor Witassek, MBA, jednatel 

  DC Vision, s.r.o.

  Po 15 letech podnikání jsou naši manažerští konzultanti respektovanými poradci evropských i globálních manažerů. Uznávat mezinárodně platné etické standardy, standardy sociální i ekologické odpovědnosti je pro nás nutností. Je potřeba, aby veškeré zdroje, včetně těch veřejných, byly využívány efektivně, aby je nerozkrádali ti méně nebo spíše všehoschopní, kteří se ve svobodné tržní soutěži nejsou schopni uživit jinak, než podvodem.

  Ing. Libor Witassek, MBA, jednatel

   
 • TATRA, a.s.Věříme, že společnosti by měly být zodpovědné za veškeré produkty či služby poskytované za veřejné peníze. I z tohoto důvodu jsme hrdí na to, že společnost Tatra přistupuje k Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek a že se je rozhodla implementovat do svého podnikání.Ronald A. Adams, předseda představenstva a generální ředitel

  TATRA, a.s.

  Věříme, že společnosti by měly být zodpovědné za veškeré produkty či služby poskytované za veřejné peníze. I z tohoto důvodu jsme hrdí na to, že společnost Tatra přistupuje k Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek a že se je rozhodla implementovat do svého podnikání.

  Ronald A. Adams, předseda představenstva a generální ředitel

 • Raiffeisenbank a.s.Raiffeisenbank přistupuje k Platformě jako první mezi bankami. Přistoupení je v souladu s naší vizí, v rámci které podporujeme veřejné aktivity a zejména s našimi hodnotami, mezi kterými je i čestnost, tedy odmítnutí jakýchkoliv korupčních praktik.Lubor Žalman, generální ředitel

  Raiffeisenbank a.s.

  Raiffeisenbank přistupuje k Platformě jako první mezi bankami. Přistoupení je v souladu s naší vizí, v rámci které podporujeme veřejné aktivity a zejména s našimi hodnotami, mezi kterými je i čestnost, tedy odmítnutí jakýchkoliv korupčních praktik.

  Lubor Žalman, generální ředitel

 • 3M Česko, spol. s r.o. Etické fungování podnikání je pro společnost 3M celosvětově jednou ze základních hodnot, kterými se řídí. Proto vítáme tuto iniciativu, která hodlá prosazovat transparentnost zakázek. Jakožto zástupci silné nadnárodní etické organizace, nehodláme přispět v této iniciativě jen podpisem, ale nadále názory i činy přispívat k otevřenému a férovému podnikání v České republice.David Vrba, Managing director

  3M Česko, spol. s r.o. 

  Etické fungování podnikání je pro společnost 3M celosvětově jednou ze základních hodnot, kterými se řídí. Proto vítáme tuto iniciativu, která hodlá prosazovat transparentnost zakázek. Jakožto zástupci silné nadnárodní etické organizace, nehodláme přispět v této iniciativě jen podpisem, ale nadále názory i činy přispívat k otevřenému a férovému podnikání v České republice.

  David Vrba, Managing director

 • Deloitte Advisory s.r.o.Společnost Deloitte svým klientům poskytuje přidanou hodnotu prostřednictvím celosvětové sítě odborníků, kteří disponují bohatými znalostmi a zkušenostmi pokrývajícími široké spektrum odvětví.

  Deloitte Advisory s.r.o.

  Společnost Deloitte svým klientům poskytuje přidanou hodnotu prostřednictvím celosvětové sítě odborníků, kteří disponují bohatými znalostmi a zkušenostmi pokrývajícími široké spektrum odvětví.

 • Pittsburgh Corning CR, s.r.o.Korupci v našem prostředí vnímáme jako nebezpečný problém. Rádi se spojíme s jinými, podobně smýšlejícími subjekty, abychom mohli společně ovlivnit zpřísnění naší legislativy, umožňující tvrdší postihování korupčního jednání a zprůhlednění systému veřejných zakázek.Dr. Ing. Jiří Pecák, Podnikový ředitel a prokurista

  Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

  Korupci v našem prostředí vnímáme jako nebezpečný problém. Rádi se spojíme s jinými, podobně smýšlejícími subjekty, abychom mohli společně ovlivnit zpřísnění naší legislativy, umožňující tvrdší postihování korupčního jednání a zprůhlednění systému veřejných zakázek.

  Dr. Ing. Jiří Pecák, Podnikový ředitel a prokurista

 • PASSERINVEST GROUP, a.s.

Zvýšením transparentnosti a efektivnosti
zadávání veřejných zakázek by mělo dojít k eliminaci korupčního
prostředí. Korupci totiž vnímáme jako velkou hrozbu, která podvazuje celkový
výkon ekonomiky, deformuje tržní vztahy a má negativní dopad na stav národní ekonomiky, deficit státního rozpočtu
a morální stav společnosti.Radim Passer, předseda představenstva

  PASSERINVEST GROUP, a.s.

  Zvýšením transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek by mělo dojít k eliminaci korupčního prostředí. Korupci totiž vnímáme jako velkou hrozbu, která podvazuje celkový výkon ekonomiky, deformuje tržní vztahy a má negativní dopad na stav národní ekonomiky, deficit státního rozpočtu a morální stav společnosti.

  Radim Passer, předseda představenstva

 • SKANSKA, a.s. Platforma pro transparentní veřejné zakázky koresponduje s naší vizí podnikat v prostředí, ve kterém rozhoduje cena, kvalita, rychlost a další standardní parametry svobodného podnikání bez postranních vlivů. Vítám, že tato iniciativa byla vyvolána zdola, ze strany nás – dodavatelů výkonů pro státní a veřejnou zprávu, jejichž velikost a význam je pro ekonomiku České republiky nezanedbatelný.Dan Ťok, generální ředitel

  SKANSKA, a.s. 

  Platforma pro transparentní veřejné zakázky koresponduje s naší vizí podnikat v prostředí, ve kterém rozhoduje cena, kvalita, rychlost a další standardní parametry svobodného podnikání bez postranních vlivů. Vítám, že tato iniciativa byla vyvolána zdola, ze strany nás – dodavatelů výkonů pro státní a veřejnou zprávu, jejichž velikost a význam je pro ekonomiku České republiky nezanedbatelný.

  Dan Ťok, generální ředitel

 • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.Společnost Makro je velmi potěšena, že je mezi zakládajícími členy této iniciativy a jsme přesvědčeni, že tato iniciativa pomůže zvýšit transparentnost a etické standardy mezi soukromým sektorem a specifickými oblastmi veřejných zakázek. Tato iniciativa podpoří konkurenceschopnost a dlouhodobý vývoj České republiky, a bude také prospěšná pro rozvoj společnosti. Axel Hluchy, Managing Director

  MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

  Společnost Makro je velmi potěšena, že je mezi zakládajícími členy této iniciativy a jsme přesvědčeni, že tato iniciativa pomůže zvýšit transparentnost a etické standardy mezi soukromým sektorem a specifickými oblastmi veřejných zakázek. Tato iniciativa podpoří konkurenceschopnost a dlouhodobý vývoj České republiky, a bude také prospěšná pro rozvoj společnosti. 

  Axel Hluchy, Managing Director

 • Bayer s.r.o.Společnost Bayer patří v celosvětovém měřítku k lídrům v oblasti společensky odpovědného chování. Prioritou firmy je propojení principů trvalé udržitelnosti do všech oblastí svého obchodního působení tak, aby byl zajištěn zodpovědný a ohleduplný přístup k naší planetě a současně naplňovány potřeby jejích obyvatel.

  Bayer s.r.o.

  Společnost Bayer patří v celosvětovém měřítku k lídrům v oblasti společensky odpovědného chování. Prioritou firmy je propojení principů trvalé udržitelnosti do všech oblastí svého obchodního působení tak, aby byl zajištěn zodpovědný a ohleduplný přístup k naší planetě a současně naplňovány potřeby jejích obyvatel.

Web spravuje Oživení, o. s.